SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง
SHIPPOP ส่งของ ส่งพัสดุด่วน เปรียบเทียบราคาขนส่ง

คุณต้องการความช่วยเหลือในด้านใด

ข้อมูลทั่วไป

SHIPPOP Cross Border เป็นบริการจองขนส่งพัสดุไปต่างประเทศแบบออนไลน์เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการขนส่งได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว สามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งที่คุณต้องการ ชําระเงินออนไลน์ได้หลายช่องทาง ออกหมายเลขพัสดุและพิมพ์ใบปะหน้า พัสดุได้จากระบบทันที รวมถึงการติดตามสถานะพัสดุได้ผ่านระบบ SHIPPOP Tracking นอกจากนี้ยังมีบริการรับของถึงบ้าน เพียงสร้างพัสดุและเลือกวันที่เข้ารับ

 • สะดวกรวดเร็ว
 • เปรียบเทียบราคาหลายขนส่ง
 • ชำระเงินได้หลายช่องทาง
 • พิมพ์ใบปะหน้าได้ทันที
 • ระบบติดตามพัสดุ

ขั้นตอนการส่ง

 1. เช็คราคาบนหน้าเว็บไซต์
 2. สร้างพัสดุ
 3. รอการเข้ารับพัสดุ
 1. เช็คราคาบนหน้าเว็บไซต์
 2. สร้างพัสดุ
 3. นำพัสดุส่งที่จุด Drop Off

( ค้นหาสาขาจุดบริการส่งพัสดุ )

เกี่ยวกับราคา

 • ประเภทการจัดส่ง
 • น้ำหนักและขนาดพัสดุ
 • บริษัทขนส่ง
 • ประเทศปลายทาง
How to calculate weight and conditions of each courier

Aramex (Priority - Document) แต่ละด้านต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตรต่อหนึ่งด้าน และน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่อง

Aramex (Priority - Parcel) เป็นซองเอกสาร น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมต่อซอง

Ems World - Document ส่งแบบด่วน (เอกสาร): เอกสาร น้ำหนักไม่เกิน 5 Kg

Ems World - Package ส่งแบบด่วน (พัสดุ): พัสดุทั่วไป น้ำหนักไม่เกิน 30 Kg

Thai Post (ePacket) ส่งแบบธรรมดา: พัสดุทั่วไป น้ำหนักไม่เกิน 2 Kg

สินค้าต้องห้าม

สินค้าต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศมีดังนี้
 • ห้ามวัตถุลามกอนาจาร
 • ห้ามสัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก
 • ห้ามเงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
 • ห้ามอาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิดและส่วนประกอบต่างๆของอาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด – อาวุธปืนทั้งจริงและเลียนแบบ
 • ห้ามยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
 • สิ่งที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ
 • ห้ามสารเคมีทุกชนิด สินค้าอันตราย วัตถุอันตราย
 • ห้ามสินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • ห้ามสิ่งของต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ สินค้าที่เป็นถ่านหรือแบตเตอรี่ทุกชนิด
 • ห้ามวัตถุมีคมที่ปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
 • ห้ามสินค้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
 • ห้าม พืชพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช ไม้ต้องห้ามบางประเภท
 • ห้ามสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา
 • สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่ หรือสื่อการพนันต่างๆ
 • ห้ามเอกสารนิติกรรมเฉพาะผู้ถือที่ตกลงกัน
 • ห้ามโลหะหรือหินอันมีค่า
 • ห้ามอาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
 • ห้ามเครื่องเพชร พลอย อัญมณี หรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงต่างๆ
 • ห้ามองค์พระ พระเครื่อง เทวรูป และวัตถุโบราณต่างๆ
 • ห้ามทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง
 • ห้ามภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ รวมถึง ป้ายตราภาษีอากร
 • ห้ามชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • ห้ามผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต (ในบางประเทศ)
 • ห้ามกระเป๋าเดินทาง (ที่ไม่ได้บรรจุในกล่องพัสดุ) ห้ามล็อค หรือใส่รหัสล็อค
Prohibited Items

คู่มือการบรรจุพัสดุ

 • สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ของตัวเองได้ หากกล่องนั้นแข็งแรงและไม่เสียหายหากถูกกระแทก
 • สินค้าแต่ละชิ้น จะต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทก
 • สําหรับสินค้าที่มีรูปร่างไม่ปกติ ควรทําการห่อ และปิดปกคลุมด้านที่เป็นของแหลมหรือส่วนที่ยื่นออกมาทั้งหมด
 • ติดเทปปิดผนึกทุกรอยต่อให้เรียบร้อยทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่องพัสดุ โดยใช้วิธีติดเทปแบบตัว H
 • ติดที่อยู่และฉลากบนกล่องพัสดุของคุณ
Box acking
 • ทําการห่อสินค้าด้วยวัสดุกันกระแทกก่อนบรรจุลงซอง
 • ปิดปากถุงด้วยเทปกาวที่ปากซอง และพับปิดตามรอยปากถุง
 • หลีกเลี่ยงการพับปิดปากถุงตามขนาดสินค้า เนื่องจากทําให้มีเนื้อที่สําหรับติดฉลากชื่อที่อยู่ไม่เพียงพอ

เกี่ยวกับขนส่งและเอกสารที่ต้องใช้

 • ใบนำส่งสินค้า (Air Waybill)
 • ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice)
  ( สามารถดาวน์โหลดใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) ได้ที่นี่ )
 • สำเนาบัตรประชาชน (แล้วแต่ขนส่ง)

ผู้จัดส่งจะต้องกรอกใบนําส่ง (Air Waybill) และใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยแนบใบนําส่งสินค้า (Air Waybill) ที่สมบูรณ์ติดที่พัสดุทุกชิ้นเสมอ ทั้งนี้พัสดุของคุณอาจต้องมีเอกสารเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแนบมาด้วย เช่น ใบกํากับสินค้า (Commercial Invoice) หรือเอกสารจําเป็นเพิ่มเติมอื่นๆขึ้นอยู่กับปริมาณและมูลค่าของสินค้า รวมถึงระเบียบข้อบังคับของประเทศปลายทางนั้นๆ ที่พัสดุถูกขนส่งไป

ServiceAirway BillsCommercial InvoiceCopy of Identification Card
Aramex - Priority (Document)3--
Aramex - Priority (Parcel)331
Thaipost - Ems World (Document)4--
Thaipost - Ems World (Package)4--
Thaipost - Epackage1--

Aramex (Priority - Document) 3 - 9 วันทำการ

Aramex (Priority - Parcel) 8 - 11 วันทำการ

Ems World - Document 2 - 9 วันทำการ

Ems World - Package 2 - 9 วันทำการ

Thai Post (ePacket) 3 - 24 วันทำการ

Delivery time

(ระยะเวลาการทำการอาจเพิ่ม 7 วันทำการ หรือมากกว่าในบางประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)

กรณีพัสดุติดปัญหา

ผู้รับสินค้าต้องทําการติดต่อ Shipping Agent (ปลายทาง) หรือ SHIPPOP ภายใน 7 วันหลังจากวันที่สินค้าไปถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว และพบว่าสินค้าเกิดความเสียหาย โดยให้ทําการถ่ายรูปพัสดุที่เกิดความเสียหาย ใบกํากับสินค้า (Commercial Invoice) และใบนําส่งสินค้า (Air Waybill) ส่งมาทาง Email : contact@shippop.com หรือ Line OA

กรณีพัสดุสูญหาย ทาง SHIPPOP จะรับประกันและชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นตามมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าระบุในวงเงินตามแต่ ละขนส่งดังนี้

 • Aramex (Priority - Document) สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
 • Aramex (Priority - Parcel) สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
 • Ems World - Document สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
 • Ems World - Package สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท
 • Thai Post (ePacket) ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายทุกกรณี

Shipping Agent (ปลายทาง) จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการดำเนินการส่งสินค้ากลับ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ SMS หรือ Email ที่ท่านได้เลือกไว้เบื้องต้น โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่ได้ทำการส่งสินค้าไป

เกี่ยวกับการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ภายในทุกวันศุกร์ของอาทิตย์ที่ลูกค้าทำรายการ โดยท่านจะได้รับเครดิต 7 วันหลังจากที่ระบบได้ออกใบแจ้งหนี้

* ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ทางบริษัทจะคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระร้อยละ 12 ต่อปี

 1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น ชำระเงินมาที่บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี 007-8-24466-6
 2. ท่านจะได้รับเครดิต 7 วันหลังจากที่ระบบออกใบแจ้งหนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ภายในวันศุกร์ของอาทิตย์ที่ท่านทำรายการ

* ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ทางบริษัทจะคิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระร้อยละ 12 ต่อปี

แจ้งการชำระเงินผ่านทาง อีเมล bill@shippop.com โดยมีขอรายละเอียดดังนี้

 1. หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice No)
 2. ยอดเงินและวันที่โอน
 3. หลักฐานการชำระเงิน

หลังจากที่มีการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ภายในวันทำการวันถัดไป โดยสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่เมนู “รายงาน > ใบเสร็จรับเงิน"

กรณีลูกค้านิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำการส่งเอกสารฉบับจริงมาตามที่อยู่บริษัท เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

ที่อยู่

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 34 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ห้องเลขที่ A04-402 ชั้นที่ 4

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (+66) 2-096-6629

ใบเสร็จจะออกให้ในวันทำการวันถัดไปหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงินและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วน หากต้องการใบเสร็จฉบับจริง จะมีการดำเนินการส่งให้ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่มีในระบบ (เฉพาะลูกค้ารายสัปดาห์เท่านั้น) โดยจะรวบรวมส่งเดือนละหนึ่งครั้ง หลังสิ้นเดือน 1 อาทิตย์

กรณีลูกค้านิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำการส่งเอกสารฉบับจริงมาตามที่อยู่บริษัทดังนี้ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

ที่อยู่

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 34 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ห้องเลขที่ A04-402 ชั้นที่ 4

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (+66) 2-096-6629

การส่งสินค้าไปต่างประเทศจะผ่านพิธีการทางศุลกากรที่ประเทศปลายทาง ซึ่งกรมศุลกากรของประเทศปลายทางจะเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันของแต่ละพิกัดสินค้า และมูลค่าของสินค้านั้นๆ หากผู้รับปฏิเสธการรับ ทาง SHIPPOP จะติดต่อผู้ส่งเพื่อยืนยันกระบวนการขั้นต่อไป เช่น นำส่งซ้ำ ส่งกลับ หรือ ทำลาย ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม (หากมี) ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ในกรณีทั่วไปผู้รับสินค้ามีหน้าที่จ่ายภาษีนำเข้าที่ประเทศปลายทางหากสินค้ามีมูลค่าเกินที่กำหนดของศุลกากรแต่ละประเทศ โดย Incoterms ที่ SHIPPOP ใช้คือ DDU (Delivery Duty Unpaid) คือ ผู้รับสินค้าปลายทางจะเป็นผู้ดำเนินการชำระภาษีนำเข้าเอง โดยทางบริษัทขนส่งที่เลือกผู้จะเป็นผู้ดำเนินพิธีการนำเข้าให้เท่านั้น

การใช้งานระบบ

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจในหนังสือรับรอง
 • ภพ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยมีชื่อบัญชีตรงกันกับชื่อบริษัท เท่านั้น

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารโดยมีชื่อบัญชีตรงกันกับสำเนาบัตรประชาชน

* เอกสารทุกฉบับ รบกวนเซ็นสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะต้องแนบเอกสารรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และส่งหลักฐาน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล cs_crossborder@shippop.com หรือ Line : @SHIPPOP

หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน กรุณาแจ้งหลักฐาน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมาทางอีเมล cs_crossborder@shippop.com หรือ Line : @SHIPPOP

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

 1. ส่งรายละเอียด
 2. รอดำเนินการภายในวันที่รับเรื่อง ไม่เกิน 18.00 น.
Parcel status/Defective Items

ตรวจสอบข้อมูลภาษีแต่ละประเทศปลายทาง

ไม่พบคำถามที่คุณต้องการค้นหาใช่หรือไม่ ?

หากคำถามของคุณไม่ได้รับคำตอบข้างต้น เรายินดีให้ความช่วยเหลือ!

SHIPPOP

บริษัท​ ชิปป๊อป​ จำกัด​ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 34 ห้องเลขที่ A04-402 ชั้นที่ 4

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขผู้เสียภาษี 0105558183739

ดาวน์โหลดแอป ฟรี!

ติดต่อเรา

(+66) 2-096-6629

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 19.00 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน LINE

Add Friend SHIPPOP

© Copyright 2015 - 2024 All Rights Reserved by SHIPPOP