SHIPPOP

บริการสำหรับลูกค้า Business / API Tool

ที่มียอดส่งพัสดุมากกว่า 20 ชิ้น ต่อวัน

ส่วนของลูกค้าประเภท Business สามารถใช้บริการ ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ได้ ตามรายละเอียดดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายเป็นรูปแบบรายเดือน
  • ไม่มีค่าบริการรายเดือน
  • ไม่ต้องกรอกน้ำหนัก และขนาดพัสดุ
  • มี API เชื่อมต่อระบบหลังบ้านได้ทันที
  • มีระบบ Import / Export รายชื่อ
  • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
  • มี Dashboard สรุปการขนส่ง
  • พิมพ์ใบจัดส่งของได้ทันที
  • มีขนส่งให้คุณเลือกมากขึ้น

ติดต่อขอใช้บริการส่วน Business / API Tool

กรอกข้อมูล
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ในส่วน API Tool ไม่ว่าคุณจะพัฒนาร้านค้าด้วย ภาษาไหน ระบบอะไร คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับ SHIPPOP ผ่านทาง API ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ ได้เช่นกัน

บริการของเรา

บริการ ติดตามพัสดุ
สามารถทราบหมายเลขติดตามพัสดุได้ล่วงหน้าจากระบบ
ทดลองใช้ SHIPPOP