SHIPPOP

บริการของเรา

บริการ ติดตามพัสดุ
สามารถทราบหมายเลขติดตามพัสดุได้ล่วงหน้าจากระบบ
ทดลองใช้ SHIPPOP

บริการสำหรับลูกค้า Business / API Tool

ส่วนของลูกค้าประเภท Business สามารถใช้บริการ ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ได้ ตามรายละเอียดดังนี้
 • ค่าใช้จ่ายเป็นรูปแบบรายเดือน
 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • จ่ายตามจริงที่ขนส่งเท่านั้น
 • ไม่มีค่าบริการรายเดือน
 • ส่งขั้นต่ำ 2,000 ชิ้นต่อเดือน
 • มี Dashboard สรุปการขนส่ง
 • ไม่ต้องกรอกน้ำหนัก และขนาดพัสดุ
 • พิมพ์ใบจัดส่งของได้ทันที
 • มี API เชื่อมต่อระบบหลังบ้านได้ทันที
 • มีขนส่งให้คุณเลือกมากขึ้น
 • มีระบบ Import / Export รายชื่อ
ในส่วน API Tool ไม่ว่าคุณจะพัฒนาร้านค้าด้วย ภาษาไหน ระบบอะไร คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับ SHIPPOP ผ่านทาง API ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ ได้เช่นกัน

ติดต่อขอใช้บริการส่วน Business / API Tool

กรอกข้อมูล
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้อง