SHIPPOP

เปิดรับสมาชิกร่วมทีมกับ SHIPPOP

 • หน้าที่
  • เขียน Web Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework, PHP MVC
  • มีความรู้เรื่องการออกแบบ โครงสร้าง Website และ Database
 • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ
 • คุณสมบัติ
  • มีความรู้ในภาษา PHP, PHP Framework, PHP MVC, MySQL, HTML5, AJAX, CSS, SCSS, jQuery, JavaScript, Responsive, Bootstrap
  • ทำงานประจำ เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน : ใจรักในงานบริการ, มีมอเตอร์ไซต์, ส่งของได้, สามารถทำงานนอกสถานที่
 • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ
 • คุณสมบัติ
  • มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
  • สามารถทนต่อสภาวะกดดันของลูกค้าได้
  • มีประสบการณ์ในการขายของ E-commerce
  • มีมอเตอร์ไซต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897
 • ลักษณะงาน :
  • นำเสนอบริการด้านออนไลน์ให้ได้ตามยอด ผ่านช่องทางโทรศัพท์
  • วิเคราะห์ และ วางแผน Proposal ของบริการ
  • ประสานงานกับทีมบริหารจัดการ เพื่อให้ผลงานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • สถานที่ทำงาน ติด BTS อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ
 • คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์ 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สนใจงานด้านการขาย , ทำยอดขายตามเป้าหมาย, ค่าคอมมิชชั่นสูงเว่อร์
  • มีโอกาสเติบโตในหน้าที
  • มีทักษะสื่อสารที่ดี รักการบริการ ทำงานเป็นทีมได้
 • สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ค่าน้ำมันรถ (กรณี ต้องทำงานนอกสถานที่)
  • ลาหยุด ลากิจ ลาป่วย
  • วันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ วันหยุดขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย
  • เที่ยวประจำปี
  • อื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้
  • ส่ง E-mail ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) และผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) ส่งมาที่ job@shippop.com
   ใช้หัวอีเมล์ [สมัครงาน SHIPPOP] หรือ โทร. 065-5127897