SHIPPOP

ประกันภัยพัสดุ SHIPPOP

คุ้มครองพัสดุทุกชิ้น เมื่อส่งกับ SHIPPOP

คุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท

รวดเร็วรับเงินเคลมภายใน 5 วัน

คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเตรียบเอกสารดังนี้
1. รูปภาพพัสดุที่เสียหาย
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. หน้าบุ๊คแบงค์ธนาคาร

เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการทำการ

เราคุ้มครองการจัดส่งพัสดุตั้งแต่ชิ้นแรกที่คุณส่ง ไม่ว่าขนาดจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อความสบายใจของผู้ส่งสินค้า

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศภายใต้หมวดที่ 2 คุ้มครองแบบเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งคุ้มครอง

1. ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางชิ้นส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก

2. ความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการก่อการร้าย