ติดตามพัสดุ

หมายเลขพัสดุ: SP000001735
หมายเลขพัสดุจากขนส่ง: EY337002095TH
สถานะพัสดุ: ส่งสินค้าเรียบร้อย
วันที่ 25 เมษายน 2559
|
15:15 น.
รับฝากหน้าเคาน์เตอร์
ที่ทำการไปรษณีย์
วันที่ 25 เมษายน 2559
|
17:01 น.
ใส่ของลงถุง
บางซื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559
|
17:43 น.
ปิดถุง
บางซื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559
|
02:33 น.
รับเข้าระบบ
ศป.EMS
วันที่ 26 เมษายน 2559
|
07:37 น.
ใส่ของลงถุง
ศป.EMS
วันที่ 26 เมษายน 2559
|
07:39 น.
ปิดถุง
ศป.EMS
วันที่ 27 เมษายน 2559
|
08:00 น.
รับถุง
ท่าชัย
วันที่ 27 เมษายน 2559
|
09:50 น.
เตรียมการนำจ่าย
ท่าชัย
วันที่ 27 เมษายน 2559
|
00:00 น.
ผู้รับได้รับเรียบร้อย
ท่าชัย